NAKLİYAT ve MÜHENDİSLİK SİGORTALARI

Emtia

Nakliyat 

Sigortası

İnşaat Allrisk Sigortası

Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk 

Sigortası

Montaj Allrisk Sigortası

Nakliye Aracı (FFL) Sorumluluk Sigortası

Elektronik Cihaz Sigortası

CMR 

Sorumluluk

Sigortası

Makine Kırılması Sigortası

 

Emtia Nakliyat Sigortası

Makine Kırılması Sigortası nedir?


Makine Kırılması Sigortası, işletmenizde kullanılan makinelerinizin çalışırken aniden duraklaması yada beklenmedik olumsuz bir durum karşısında üretiminizin duraklamaması adına makinelerinizi güvence altına alan sigorta türüdür.
Makine Kırılması Sigortasının teminatları nelerdir?


Makine Kırılması Sigortası, işletmedeki makine ve tesislerin ilk kullanım devresinden sonra;

* Normal çalışır halde iken

* Aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında

* İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından

* Kısa devre, diğer elektriksel nedenler

* Tıkanma, yabancı maddelerin girmesi

* Buhar kazanlarında ve buhar kaplarında su noksanlığından,

* Alçak basıncın yol açacağı deformasyonlar

* Hatalı kullanım, bilgisizlik ve ihmal

*Fırtına ve kasırgadan, dondan veya çözülen buz parçalarının yürümesinden,

* Dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.
Ek Teminatlar


Aşağıdaki risklerden tümü veya herhangi biri talep edilmesi halinde ek prim ödeyerek teminat altına alınabilir.

*Deprem

*Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketleri ve Terörizm
Ne için kullanılır?


Makine Kırılması Sigortası, üretilmiş ya da montajı yapılıp kullanılmaya başlanmış olan makine ve tesisatın çalışırken, temizlenirken ya da beklenmedik herhangi bir etkiye karşı zarar görmeleri durumunda teminatlar dahilinde güvencede olmasını sağlar.

Böylece siz işletmenizdeki makinelerinizin kırılması veya bozulmasına karşı yaşanabilecek maddi kayıpları düşünmek zorunda kalmazsınız!
Makine Kırılması Sigortası teminat dışı kalan haller nelerdir?


Makine Kırılması Sigortasında aşağıdaki belirtilen durumlar teminat dışındadır;

*Belirli dönemlerde makinenin içinde değiştirilmesi gereken periyodik ve normal olan kalemler (Ampul, matkap ucu, testere ağzı, şablon, model, kalıp, zincir, bant, öğütücü ve kırıcı makinelerin çekiçleri vb.)

*Kimyevi madde ve gazların infilakları ile atmosferik elektriksel sebebi ile patlamaya hazır tozların infilakları,

*Yangın ve yangın nedeniyle yapılacak söndürme ve kurtarma işlemlerinin sonuçları

*Yıldırımın doğrudan etkileri

*Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs

*Nükleer olaylar sonucu oluşan hasarlar

*Sigortalının kastı ve ağır kusuru

*Aşınma, yıpranma, paslanma, çürüme

*Savaş, isyan ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler

*Kamu otoritesi tarafından yapılan tasarruflar sonucu oluşan hasarlar

*Her türlü kar kaybı ve mali sorumluluklar

*Sigortalı iken hasar giderilmeden makinenin kullanılması sonucu oluşabilecek hasarlar

Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası

 

Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası nedir?


Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası; adından da anlaşılacağı üzere yurtiçinde taşımacılık hizmeti veren taşıyıcı veya nakliyeci firmaların taşıma esnasında sorumluluğu altında bulunan üçüncü şahıs mallarında oluşabilecek hasar ve kayıplara karşı yasal sorumluluğunu teminat altına alan sigorta türüdür.
Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortasını kimler yaptırabilir?


*Gerek yurtiçinde gerek yurtdışında karayollarında emtia taşımacılığı yapan nakliyat firmaları

*Tersanesinde tamir, bakım ve onarım hizmeti veren tersane sahipleri

*Marina sahipleri / işletmecileri

*Liman İşletmecileri
Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası teminatları nelerdir?


Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortasında poliçede verilen teminatın Kamyon Klozu olması halinde; aşağıda yazılı olan rizikolar-sigortacının söz konusu teminatları verip vermeme hakkı saklı kalmak kaydıyla- ilave prim alınarak, ek sözleşmeyle teminat kapsamına dahil edilebilir.

* Yükleme, aktarma, boşaltma,

*Islanma,

*Hırsızlık,

*Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek,

*Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek,

*Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek,

*Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle yapılarak.

Hırsızlık ;

*Taşıtın başıboş bırakılması sonucu yükün tamamının çalınması, ortadan yok olması

* Mal ister sigortalının özel aracıyla ister kiralık araçla taşınsın, taşınan yükün araç şoförü ve/veya maliki tarafından kısmen ve/veya tamamen ve/veya araçla birlikte çalınması (emniyeti suiistimal) durumunda teminat dışıdır.
Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası ne için kullanılır ?


Firmalar Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası ile taşıma sırasında meydana gelecek herhangi bir olumsuz durumdan dolayı taşıyıcıya düşen mülk menfaatini sigortalı ve sigortacının mutabık kaldığı poliçe kapsamına göre teminat altına alır.Böylece oluşabilecek maddi zararların önüne geçilir.

 

Nakliye Aracı (FFL) Sorumluluk Sigortası

Nakliye Aracı Sorumluluk Sigortası nedir?


Nakliye Aracı Sorumluluk Sigortası; ulusal ve uluslararası taşımacılık ve depolama işleri yapan nakliyat firmalarının nakliye, depolama veya taşımacılığına ait ilgili bedelli taşıma sözleşmelerinden doğan sorumluluklarını güvence altına alan sigorta türüdür.
Nakliye Aracı Sorumluluk Sigortası teminatları nelerdir?


*Tüm uluslararsası taşımalar ve yurt içi dahili taşımalar ile bu taşımalara bağlı depolama hizmetlerine teminat verilmektedir.
* İmha, yükü kurtarma, ziya ve hasarı azaltma, tespit masrafları, taşımanın asıl varış yerine devam etmesi için gerekli ek masraflar teminat altındadır.
* Haksız taleplerde pasif hukuksal koruma teminatı verilmektedir.
Nakliye Aracı Sorumluluk Sigortası ne için kullanılır?


Firmalar yapmış oldukları taşıma sözleşmesi ile birlikte malın bir yerden başka bir yere nakli sırasında oluşabilecek zararlar karşısında poliçe teminatları dahilinde malı güvence altına alırlar.

 

CMR Sigortaları

CMR Sigortaları nedir?


CMR Sigortası; uluslararası karayolu taşımacılığı yapan firmalarının, taşımayı taahhüt ettikleri mallara gelebilecek zararlar nedeniyle mal sahibine karşı oluşacak uluslararası bir anlaşma olan CMR sözleşmesinden kaynaklanan hukuki sorumluluklarını poliçede belirlenen şartlar ve teminatlar dahilinde güvence altına alan bir sigorta türüdür.

*CMR Sözleşmesi; Türkiye’nin de taraf olduğu ve bu sözleşmeye imza atmış herhangi bir ülkeden ya da ülkeye karayolu ile yapılan ticari mal taşımalarında taşıyıcının mal sahibine olan sorumluluğunun sınır ve çerçevesini çizen uluslararası bir anlaşmadır.
Ne için kullanılır?


CMR Sigortası ile birlikte işletmeler mal ve para kaybına uğramazlar. Nakliyat firmalar CMR Sigortasını yaptırabilmeleri için;

- Karayolu ile taşıma olmalıdır.

- Yükleme ve istifleme iki ayrı ülkede olmalıdır.

- CMR ye taraf en az bir ülkenin olduğu, uluslararası bir taşıma olmalıdır.

- Taşınan şey eşya olmalıdır.

- Eşya taşıma sözleşmesinden kaynaklanan bir borç/alacak ilişkisi olmalıdır.

İnşaat Allrisk Sigortası

 

Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası nedir?


Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası; adından da anlaşılacağı üzere yurtiçinde taşımacılık hizmeti veren taşıyıcı veya nakliyeci firmaların taşıma esnasında sorumluluğu altında bulunan üçüncü şahıs mallarında oluşabilecek hasar ve kayıplara karşı yasal sorumluluğunu teminat altına alan sigorta türüdür.
Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortasını kimler yaptırabilir?


*Gerek yurtiçinde gerek yurtdışında karayollarında emtia taşımacılığı yapan nakliyat firmaları

*Tersanesinde tamir, bakım ve onarım hizmeti veren tersane sahipleri

*Marina sahipleri / işletmecileri

*Liman İşletmecileri
Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası teminatları nelerdir?


Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortasında poliçede verilen teminatın Kamyon Klozu olması halinde; aşağıda yazılı olan rizikolar-sigortacının söz konusu teminatları verip vermeme hakkı saklı kalmak kaydıyla- ilave prim alınarak, ek sözleşmeyle teminat kapsamına dahil edilebilir.

* Yükleme, aktarma, boşaltma,

*Islanma,

*Hırsızlık,

*Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek,

*Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek,

*Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek,

*Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle yapılarak.

Hırsızlık ;

*Taşıtın başıboş bırakılması sonucu yükün tamamının çalınması, ortadan yok olması

* Mal ister sigortalının özel aracıyla ister kiralık araçla taşınsın, taşınan yükün araç şoförü ve/veya maliki tarafından kısmen ve/veya tamamen ve/veya araçla birlikte çalınması (emniyeti suiistimal) durumunda teminat dışıdır.
Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası ne için kullanılır ?


Firmalar Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası ile taşıma sırasında meydana gelecek herhangi bir olumsuz durumdan dolayı taşıyıcıya düşen mülk menfaatini sigortalı ve sigortacının mutabık kaldığı poliçe kapsamına göre teminat altına alır.Böylece oluşabilecek maddi zararların önüne geçilir.

Montaj Allrisk Sigortası

 

Nakliye Aracı Sorumluluk Sigortası nedir?


Nakliye Aracı Sorumluluk Sigortası; ulusal ve uluslararası taşımacılık ve depolama işleri yapan nakliyat firmalarının nakliye, depolama veya taşımacılığına ait ilgili bedelli taşıma sözleşmelerinden doğan sorumluluklarını güvence altına alan sigorta türüdür.
Nakliye Aracı Sorumluluk Sigortası teminatları nelerdir?


*Tüm uluslararsası taşımalar ve yurt içi dahili taşımalar ile bu taşımalara bağlı depolama hizmetlerine teminat verilmektedir.
* İmha, yükü kurtarma, ziya ve hasarı azaltma, tespit masrafları, taşımanın asıl varış yerine devam etmesi için gerekli ek masraflar teminat altındadır.
* Haksız taleplerde pasif hukuksal koruma teminatı verilmektedir.
Nakliye Aracı Sorumluluk Sigortası ne için kullanılır?


Firmalar yapmış oldukları taşıma sözleşmesi ile birlikte malın bir yerden başka bir yere nakli sırasında oluşabilecek zararlar karşısında poliçe teminatları dahilinde malı güvence altına alırlar.

Elektronik Cihaz Sigortası

 

CMR Sigortaları nedir?


CMR Sigortası; uluslararası karayolu taşımacılığı yapan firmalarının, taşımayı taahhüt ettikleri mallara gelebilecek zararlar nedeniyle mal sahibine karşı oluşacak uluslararası bir anlaşma olan CMR sözleşmesinden kaynaklanan hukuki sorumluluklarını poliçede belirlenen şartlar ve teminatlar dahilinde güvence altına alan bir sigorta türüdür.

*CMR Sözleşmesi; Türkiye’nin de taraf olduğu ve bu sözleşmeye imza atmış herhangi bir ülkeden ya da ülkeye karayolu ile yapılan ticari mal taşımalarında taşıyıcının mal sahibine olan sorumluluğunun sınır ve çerçevesini çizen uluslararası bir anlaşmadır.
Ne için kullanılır?


CMR Sigortası ile birlikte işletmeler mal ve para kaybına uğramazlar. Nakliyat firmalar CMR Sigortasını yaptırabilmeleri için;

- Karayolu ile taşıma olmalıdır.

- Yükleme ve istifleme iki ayrı ülkede olmalıdır.

- CMR ye taraf en az bir ülkenin olduğu, uluslararası bir taşıma olmalıdır.

- Taşınan şey eşya olmalıdır.

- Eşya taşıma sözleşmesinden kaynaklanan bir borç/alacak ilişkisi olmalıdır.

Makine Kırılması Sigortası

 

CMR Sigortaları nedir?


CMR Sigortası; uluslararası karayolu taşımacılığı yapan firmalarının, taşımayı taahhüt ettikleri mallara gelebilecek zararlar nedeniyle mal sahibine karşı oluşacak uluslararası bir anlaşma olan CMR sözleşmesinden kaynaklanan hukuki sorumluluklarını poliçede belirlenen şartlar ve teminatlar dahilinde güvence altına alan bir sigorta türüdür.

*CMR Sözleşmesi; Türkiye’nin de taraf olduğu ve bu sözleşmeye imza atmış herhangi bir ülkeden ya da ülkeye karayolu ile yapılan ticari mal taşımalarında taşıyıcının mal sahibine olan sorumluluğunun sınır ve çerçevesini çizen uluslararası bir anlaşmadır.
Ne için kullanılır?


CMR Sigortası ile birlikte işletmeler mal ve para kaybına uğramazlar. Nakliyat firmalar CMR Sigortasını yaptırabilmeleri için;

- Karayolu ile taşıma olmalıdır.

- Yükleme ve istifleme iki ayrı ülkede olmalıdır.

- CMR ye taraf en az bir ülkenin olduğu, uluslararası bir taşıma olmalıdır.

- Taşınan şey eşya olmalıdır.

- Eşya taşıma sözleşmesinden kaynaklanan bir borç/alacak ilişkisi olmalıdır.

ŞİMDİ SİGORTALA

Bilgilerinizi girin, tekliflerinizi sigorta danışmanlarımız ile değerlendirin, poliçenizi en hızlı şekilde alın. 

Özel Sağlık ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teklifi Alın!

Konut ve Eşya Sigortası Teklifi Alın!

Ofis, Dükkan, Eczane

İşyeri Sigortası Teklifi Alın!

Trafik ve Kasko Sigortası Teklifi Alın!

Zorunlu Deprem Sigortası

Dask Teklifi Alın!

Sigorta Hayatın Heryerinde

Sigorta Teklifi Alın!

SORULARINIZ MI VAR ?

SİZ BİZİ ARAYIN

Tıklamanız yeterli, bir arama uzağınızdayız.

Businesswoman on Phone

BİZ SİZİ ARAYALIM

Sigorta danışmanınız sizi mesai saatleri içerisinde arayacak.