NAKLİYAT ve MÜHENDİSLİK SİGORTALARI

Emtia

Nakliyat 

Sigortası

İnşaat Allrisk Sigortası

Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk 

Sigortası

Montaj Allrisk Sigortası

Nakliye Aracı (FFL) Sorumluluk Sigortası

Elektronik Cihaz Sigortası

CMR 

Sorumluluk

Sigortası

Makine Kırılması Sigortası

 

Emtia Nakliyat Sigortası

İnşaat All Risk Sigortası nedir?


İnşaat All Risk Sigortası, inşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen sürede inşaat faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak risklerin doğurabileceği hasarları karşılayan sigorta türüdür.
İnşaat-All Risk Sigortası teminatları nelerdir?


Başlıca doğal afetler olmak üzere yangın, yıldırım, infilak, sel su baskını, yağmur, kar ağırlığı, hava taşıtı çarpması, fırtına , deprem, hırsızlık, toprak kayması, elektriksel hasarlar, insan kaynaklı hasar (dikkatsizlik gibi) ve daha bir çok risk İnşaat- All Risk Sigortasının teminatları arasında yer alır.
İnşaat All Risk Sigortası hangi yapım işleri için yapılır?


*Site, apartman, plaza alışveriş merkezleri ve çevre düzenlemeleri

*Tüneller, barajlar

*Limanlar

*Köprüler, alt geçit-üst geçitler

*Yol ve asfaltlama çalışmaları

*Su, elektrik, doğalgaz gibi boru hattı çalışmaları

*Tadilat inşaatları (bakım, boya vb.)

*Enerji Santralleri

*Tesis İnşaatları
Ne için kullanılır?


İnşaat-j All Risk Sigortası, inşaatınızı oluşabilecek ani ve beklenmedik her türlü riske karşı teminat altına alır. Teminat süresi, inşaat malzemelerinin inşaat alanına indiği andan itibaren başlar. İnşaatı devam eden yapının işverene teslimatı ile sona erer. Bu süre zarfında inşaat faaliyetlerinin her aşamasında beklenmedik hasar veya maddi zararlar oluşabilir. Bu maddi kayıplara karşı poliçe teminat kapsamında güvende olursunuz.

Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası

 

Makine Kırılması Sigortası nedir?


Makine Kırılması Sigortası, işletmenizde kullanılan makinelerinizin çalışırken aniden duraklaması yada beklenmedik olumsuz bir durum karşısında üretiminizin duraklamaması adına makinelerinizi güvence altına alan sigorta türüdür.
Makine Kırılması Sigortasının teminatları nelerdir?


Makine Kırılması Sigortası, işletmedeki makine ve tesislerin ilk kullanım devresinden sonra;

* Normal çalışır halde iken

* Aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında

* İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından

* Kısa devre, diğer elektriksel nedenler

* Tıkanma, yabancı maddelerin girmesi

* Buhar kazanlarında ve buhar kaplarında su noksanlığından,

* Alçak basıncın yol açacağı deformasyonlar

* Hatalı kullanım, bilgisizlik ve ihmal

*Fırtına ve kasırgadan, dondan veya çözülen buz parçalarının yürümesinden,

* Dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.
Ek Teminatlar


Aşağıdaki risklerden tümü veya herhangi biri talep edilmesi halinde ek prim ödeyerek teminat altına alınabilir.

*Deprem

*Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketleri ve Terörizm
Ne için kullanılır?


Makine Kırılması Sigortası, üretilmiş ya da montajı yapılıp kullanılmaya başlanmış olan makine ve tesisatın çalışırken, temizlenirken ya da beklenmedik herhangi bir etkiye karşı zarar görmeleri durumunda teminatlar dahilinde güvencede olmasını sağlar.

Böylece siz işletmenizdeki makinelerinizin kırılması veya bozulmasına karşı yaşanabilecek maddi kayıpları düşünmek zorunda kalmazsınız!
Makine Kırılması Sigortası teminat dışı kalan haller nelerdir?


Makine Kırılması Sigortasında aşağıdaki belirtilen durumlar teminat dışındadır;

*Belirli dönemlerde makinenin içinde değiştirilmesi gereken periyodik ve normal olan kalemler (Ampul, matkap ucu, testere ağzı, şablon, model, kalıp, zincir, bant, öğütücü ve kırıcı makinelerin çekiçleri vb.)

*Kimyevi madde ve gazların infilakları ile atmosferik elektriksel sebebi ile patlamaya hazır tozların infilakları,

*Yangın ve yangın nedeniyle yapılacak söndürme ve kurtarma işlemlerinin sonuçları

*Yıldırımın doğrudan etkileri

*Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs

*Nükleer olaylar sonucu oluşan hasarlar

*Sigortalının kastı ve ağır kusuru

*Aşınma, yıpranma, paslanma, çürüme

*Savaş, isyan ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler

*Kamu otoritesi tarafından yapılan tasarruflar sonucu oluşan hasarlar

*Her türlü kar kaybı ve mali sorumluluklar

*Sigortalı iken hasar giderilmeden makinenin kullanılması sonucu oluşabilecek hasarlar

 

Nakliye Aracı (FFL) Sorumluluk Sigortası

Nakliye Aracı Sorumluluk Sigortası nedir?


Nakliye Aracı Sorumluluk Sigortası; ulusal ve uluslararası taşımacılık ve depolama işleri yapan nakliyat firmalarının nakliye, depolama veya taşımacılığına ait ilgili bedelli taşıma sözleşmelerinden doğan sorumluluklarını güvence altına alan sigorta türüdür.
Nakliye Aracı Sorumluluk Sigortası teminatları nelerdir?


*Tüm uluslararsası taşımalar ve yurt içi dahili taşımalar ile bu taşımalara bağlı depolama hizmetlerine teminat verilmektedir.
* İmha, yükü kurtarma, ziya ve hasarı azaltma, tespit masrafları, taşımanın asıl varış yerine devam etmesi için gerekli ek masraflar teminat altındadır.
* Haksız taleplerde pasif hukuksal koruma teminatı verilmektedir.
Nakliye Aracı Sorumluluk Sigortası ne için kullanılır?


Firmalar yapmış oldukları taşıma sözleşmesi ile birlikte malın bir yerden başka bir yere nakli sırasında oluşabilecek zararlar karşısında poliçe teminatları dahilinde malı güvence altına alırlar.

 

CMR Sigortaları

Nakliye Aracı Sorumluluk Sigortası nedir?


Nakliye Aracı Sorumluluk Sigortası; ulusal ve uluslararası taşımacılık ve depolama işleri yapan nakliyat firmalarının nakliye, depolama veya taşımacılığına ait ilgili bedelli taşıma sözleşmelerinden doğan sorumluluklarını güvence altına alan sigorta türüdür.
Nakliye Aracı Sorumluluk Sigortası teminatları nelerdir?


*Tüm uluslararsası taşımalar ve yurt içi dahili taşımalar ile bu taşımalara bağlı depolama hizmetlerine teminat verilmektedir.
* İmha, yükü kurtarma, ziya ve hasarı azaltma, tespit masrafları, taşımanın asıl varış yerine devam etmesi için gerekli ek masraflar teminat altındadır.
* Haksız taleplerde pasif hukuksal koruma teminatı verilmektedir.
Nakliye Aracı Sorumluluk Sigortası ne için kullanılır?


Firmalar yapmış oldukları taşıma sözleşmesi ile birlikte malın bir yerden başka bir yere nakli sırasında oluşabilecek zararlar karşısında poliçe teminatları dahilinde malı güvence altına alırlar.

İnşaat Allrisk Sigortası

 

İnşaat All Risk Sigortası nedir?


İnşaat All Risk Sigortası, inşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen sürede inşaat faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak risklerin doğurabileceği hasarları karşılayan sigorta türüdür.
İnşaat-All Risk Sigortası teminatları nelerdir?


Başlıca doğal afetler olmak üzere yangın, yıldırım, infilak, sel su baskını, yağmur, kar ağırlığı, hava taşıtı çarpması, fırtına , deprem, hırsızlık, toprak kayması, elektriksel hasarlar, insan kaynaklı hasar (dikkatsizlik gibi) ve daha bir çok risk İnşaat- All Risk Sigortasının teminatları arasında yer alır.
İnşaat All Risk Sigortası hangi yapım işleri için yapılır?


*Site, apartman, plaza alışveriş merkezleri ve çevre düzenlemeleri

*Tüneller, barajlar

*Limanlar

*Köprüler, alt geçit-üst geçitler

*Yol ve asfaltlama çalışmaları

*Su, elektrik, doğalgaz gibi boru hattı çalışmaları

*Tadilat inşaatları (bakım, boya vb.)

*Enerji Santralleri

*Tesis İnşaatları
Ne için kullanılır?


İnşaat-j All Risk Sigortası, inşaatınızı oluşabilecek ani ve beklenmedik her türlü riske karşı teminat altına alır. Teminat süresi, inşaat malzemelerinin inşaat alanına indiği andan itibaren başlar. İnşaatı devam eden yapının işverene teslimatı ile sona erer. Bu süre zarfında inşaat faaliyetlerinin her aşamasında beklenmedik hasar veya maddi zararlar oluşabilir. Bu maddi kayıplara karşı poliçe teminat kapsamında güvende olursunuz.

Montaj Allrisk Sigortası

 

İnşaat All Risk Sigortası nedir?


İnşaat All Risk Sigortası, inşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen sürede inşaat faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak risklerin doğurabileceği hasarları karşılayan sigorta türüdür.
İnşaat-All Risk Sigortası teminatları nelerdir?


Başlıca doğal afetler olmak üzere yangın, yıldırım, infilak, sel su baskını, yağmur, kar ağırlığı, hava taşıtı çarpması, fırtına , deprem, hırsızlık, toprak kayması, elektriksel hasarlar, insan kaynaklı hasar (dikkatsizlik gibi) ve daha bir çok risk İnşaat- All Risk Sigortasının teminatları arasında yer alır.
İnşaat All Risk Sigortası hangi yapım işleri için yapılır?


*Site, apartman, plaza alışveriş merkezleri ve çevre düzenlemeleri

*Tüneller, barajlar

*Limanlar

*Köprüler, alt geçit-üst geçitler

*Yol ve asfaltlama çalışmaları

*Su, elektrik, doğalgaz gibi boru hattı çalışmaları

*Tadilat inşaatları (bakım, boya vb.)

*Enerji Santralleri

*Tesis İnşaatları
Ne için kullanılır?


İnşaat-j All Risk Sigortası, inşaatınızı oluşabilecek ani ve beklenmedik her türlü riske karşı teminat altına alır. Teminat süresi, inşaat malzemelerinin inşaat alanına indiği andan itibaren başlar. İnşaatı devam eden yapının işverene teslimatı ile sona erer. Bu süre zarfında inşaat faaliyetlerinin her aşamasında beklenmedik hasar veya maddi zararlar oluşabilir. Bu maddi kayıplara karşı poliçe teminat kapsamında güvende olursunuz.

Elektronik Cihaz Sigortası

 

FAQ 常見問題

海外消費者怎麼購買呢?


我們可將產品運送至香港、澳門、馬來西亞、新加坡等地,請這些地區的消費於購物車加購「國際運費」 其餘地區暫時不便安排配送
我下訂之後,什麼時候會到貨?


下單付款完成後3個工作天內出貨,遇假日與國定假日則順延。
如何取消訂單與更改訂單?


請您來信至官方信箱 lofree.tw@gmail.com 註明「訂單編號」將有專人協助您相關事宜。
其他注意事項


商品圖檔顏色因電腦螢幕設定差異略有不同,以實際商品顏色為準。

Lofree 產品保固條款

如何報修


Lofree 提供送修的維修服務方式,請您提供購買 Lofree 的發票(或購買證明),並以照片/影片/詳細描述透過客服信箱 lofree.tw@gmail.com 提出維修申請,有限的免費保固服務不包含維修產品寄送的運輸費或郵寄費。
保固服務適用對象


保固服務僅限於台灣地區(台、澎、金、馬 ) 。 您在購買 Lofree 產品時請詳細閱讀相關條款,購買使用後視為您已同意該條款。服務條款由 Lofree Taiwan 團隊保留最終解釋權及未經宣告即對以上條款進行修改的權力,有任何保固服務內容事項變更,將以本公司網站公告為準,不另行通知。其他未盡規範事宜,均依照中華民國消費者保護法及民法相關規定辦理。
售後服務


本保固政策售後服務僅限於Lofree Taiwan官方網站或官方授權通路購買之商品,您從非上述管道購買的產品將不享有官方之保固服務。在符合售後服務政策規定之下,如您的 Lofree 產品出現功能故障,經確認符合售後服務政策要求且確為產品自身品質問題導致的功能故障,您可以憑有效的購買證明享受以下服務: 自貨到次日起 7 天內,由原銷售商提供退貨、免費更換同型號 Lofree 產品或維修服務; 自貨到次日起 15 天內,由原銷售商提供免費更換同型號 Lofree 產品或維修服務; 或自貨到次日起 1 年內,由原銷售商提供免費維修服務。 依照消費者保護法的規定,您享有商品貨到次日起七天猶豫期的權益。但請注意:猶豫期並非試用期,您所退回的商品必須回復原狀(須回復至商品到貨時的原始狀態)並且保持完整包裝(包括商品本體、配件、贈品、保證書、原廠包裝及所有附隨文件或資料的完整性),切勿缺漏任何配件或損毀原廠外盒,若因此產生整新費用等必要支出,將由您負擔,且不受限無條件退貨之規範。 原銷售商提供的免費更換 Lofree 產品服務將使用全新或整新的型號相同或功能相同 Lofree 產品。維修服務的替換零件將使用全新或翻新的相同規格零件。
保固期間


產品保固期由到貨次日起算,除非與購買相關的文件中另有明確規定,本體保固時間為一年,電池、LED、充電線等部件屬消耗品僅保固三個月。
更換產品的保固規定


更換後的產品的保固期為原保固期的剩餘期限或 30 天 (以較長者為準)。
如果產品屬於禮品,還能享受保固嗎?


如果產品屬於禮品,我們建議您向送禮物的人士索取發票影本或購買證明副本;或者,可以請其代您處理保固申請。
如果我搬離產品購買國,保固還有效嗎?


無效,您的產品保固僅限產品的購買國家。
非保固範圍


雖然仍然在保固期限,若屬以下或類似事由,不屬於產品自身品質問題,則屬於不在保固範圍內: .商品無購買證明、訂購單號或序號與實物不符合者:在非台灣官網或官方授權通路購買之 Lofree 商品,請恕本公司無法替該商品提供保固; .本保固亦不適用於二手轉賣之產品; .對 Lofree 產品表現結果不滿意; .對 Lofree 產品正常電池續航表現、兼容性、顏色、外觀、形狀不滿意; .外觀件與消耗材(如電池)正常的磨損和老化;但若為材料或製造工藝瑕疵造成產品損壞者除外; .因未按使用手冊或說明書規定,使用不當而毀損者,包括但不限於重壓、摔壞、受潮、浸水、淋雨、異物侵入、遺失零組件等所造成之損壞; .因正常使用時,所造成產品外殼或不需拆解而可接觸部分上之刮傷、磨損; .因意外、濫用、誤用、水、淹水、火災或其他天災或不當放置等外來因素造成的損壞; .消耗品中的缺陷(即預期需要定期更換的部件,包括但不限於:電池、充電線或外盒等)或超出所述消耗品的預期使用壽命的使用; .附件和備品為單獨出售,非與 Lofree 產品同時銷售者; .檢測後,產品本身並無任何故障或缺陷,異常現象來自於產品外接之其它附件、產品、相關或週邊設備所致; .電池將享受三個月保固; .由於錯誤使用、不正確的安裝、未依機器規格使用及非經授權之維修人員所進行之檢修、拆裝、改裝產品或變更規格,造成產品損壞;或/及 .使用非原廠之零件、耗材或其他線材充電所造成產品的損壞。

Makine Kırılması Sigortası

 

Makine Kırılması Sigortası nedir?


Makine Kırılması Sigortası, işletmenizde kullanılan makinelerinizin çalışırken aniden duraklaması yada beklenmedik olumsuz bir durum karşısında üretiminizin duraklamaması adına makinelerinizi güvence altına alan sigorta türüdür.
Makine Kırılması Sigortasının teminatları nelerdir?


Makine Kırılması Sigortası, işletmedeki makine ve tesislerin ilk kullanım devresinden sonra;

* Normal çalışır halde iken

* Aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında

* İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından

* Kısa devre, diğer elektriksel nedenler

* Tıkanma, yabancı maddelerin girmesi

* Buhar kazanlarında ve buhar kaplarında su noksanlığından,

* Alçak basıncın yol açacağı deformasyonlar

* Hatalı kullanım, bilgisizlik ve ihmal

*Fırtına ve kasırgadan, dondan veya çözülen buz parçalarının yürümesinden,

* Dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.
Ek Teminatlar


Aşağıdaki risklerden tümü veya herhangi biri talep edilmesi halinde ek prim ödeyerek teminat altına alınabilir.

*Deprem

*Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketleri ve Terörizm
Ne için kullanılır?


Makine Kırılması Sigortası, üretilmiş ya da montajı yapılıp kullanılmaya başlanmış olan makine ve tesisatın çalışırken, temizlenirken ya da beklenmedik herhangi bir etkiye karşı zarar görmeleri durumunda teminatlar dahilinde güvencede olmasını sağlar.

Böylece siz işletmenizdeki makinelerinizin kırılması veya bozulmasına karşı yaşanabilecek maddi kayıpları düşünmek zorunda kalmazsınız!
Makine Kırılması Sigortası teminat dışı kalan haller nelerdir?


Makine Kırılması Sigortasında aşağıdaki belirtilen durumlar teminat dışındadır;

*Belirli dönemlerde makinenin içinde değiştirilmesi gereken periyodik ve normal olan kalemler (Ampul, matkap ucu, testere ağzı, şablon, model, kalıp, zincir, bant, öğütücü ve kırıcı makinelerin çekiçleri vb.)

*Kimyevi madde ve gazların infilakları ile atmosferik elektriksel sebebi ile patlamaya hazır tozların infilakları,

*Yangın ve yangın nedeniyle yapılacak söndürme ve kurtarma işlemlerinin sonuçları

*Yıldırımın doğrudan etkileri

*Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs

*Nükleer olaylar sonucu oluşan hasarlar

*Sigortalının kastı ve ağır kusuru

*Aşınma, yıpranma, paslanma, çürüme

*Savaş, isyan ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler

*Kamu otoritesi tarafından yapılan tasarruflar sonucu oluşan hasarlar

*Her türlü kar kaybı ve mali sorumluluklar

*Sigortalı iken hasar giderilmeden makinenin kullanılması sonucu oluşabilecek hasarlar

ŞİMDİ SİGORTALA

Bilgilerinizi girin, tekliflerinizi sigorta danışmanlarımız ile değerlendirin, poliçenizi en hızlı şekilde alın. 

Özel Sağlık ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teklifi Alın!

Konut ve Eşya Sigortası Teklifi Alın!

Ofis, Dükkan, Eczane

İşyeri Sigortası Teklifi Alın!

Trafik ve Kasko Sigortası Teklifi Alın!

Zorunlu Deprem Sigortası

Dask Teklifi Alın!

Sigorta Hayatın Heryerinde

Sigorta Teklifi Alın!

SORULARINIZ MI VAR ?

SİZ BİZİ ARAYIN

Tıklamanız yeterli, bir arama uzağınızdayız.

Businesswoman on Phone

BİZ SİZİ ARAYALIM

Sigorta danışmanınız sizi mesai saatleri içerisinde arayacak.