NAKLİYAT ve MÜHENDİSLİK SİGORTALARI

Emtia

Nakliyat 

Sigortası

İnşaat Allrisk Sigortası

Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk 

Sigortası

Montaj Allrisk Sigortası

Nakliye Aracı (FFL) Sorumluluk Sigortası

Elektronik Cihaz Sigortası

CMR 

Sorumluluk

Sigortası

Makine Kırılması Sigortası

 

Emtia Nakliyat Sigortası

Elektronik Cihaz Sigortası nedir?


Elektronik Cihaz Sigortası, elektronik cihazları evde, ofiste veya hastanede oluşabilecek olumsuz durumlara karşı teminat altına alan sigorta türüdür.
Elektronik Cihaz Sigortası teminatları nelerdir?


Elektronik Cihaz Sigortası ile cihazlarınızı aşağıdaki durumlara karşı teminat altına alabilirsiniz;

*Kısa devre, yüksek voltaj ve diğer elektriksel nedenler

*Hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs

*Yangın, yıldırım, infilak

*Cihazın kavrulması, kararma, duman ve is

*Çığ, dolu, kırağı

*Fırtına, sel ve su baskını, yer kayması, toprak çökmesi gibi doğal afetler

*Su, nem ve bunlardan doğan zararlar

*Hatalı dizayn ve malzeme

*Personelin veya Üçüncü Şahısların kusuru, ihmali, dikkatsizliği veya kötü niyetli hareketleri
Ek teminatlar


Aşağıdaki risklerden tümü veya herhangi biri talep edilmesi halinde ek prim ödeyerek teminat altına alınabilir.

*Deprem ve Yanardağ Püskürmesi

*Grev-Lokavt-Kargaşalık-Halk Hareketleri- Kötü Niyetli Hareketler, Terörizm

*Valf ve tüpler

*Harici bilgi ortamı

*Seyyar cihazlar

*Hasarın giderilmesi için nakliye, fazla mesai, artan iş ve çalışma masrafları
Ne için kullanılır?


Gelişen teknoloji ile birlikte evde, ofiste hayatımızın bir çok alanında kullandığımız elektronik cihazlarımızın değeri de oldukça arttı.

Elektronik Cihaz Sigortası, sigortalanan elektronik cihazların normal çalışır haldeyken bakım, temizleme, revizyon ya da durup dururken çalışmaması halinde karşılaşılan zararları teminat altına alır.

Bilgisayarlar, ofis ekipmanları, bilgi işlem merkezindeki cihazlar, alarm ve ticari amaçla kullanılan elektronik cihazlar poliçedeki teminatlar dahilinde sigortalanabilir.
Elektronik Cihaz Sigortası teminat dışı haller nelerdir?


*Sigortalı cihazların normal işlemesinden ve kullanılmasından doğan aşınma, yıpranmalardan veya çürüme, paslanma, korozyon, erezyon ve oksidasyondan, atmosferik ve bunun gibi şartların sebebiyet verdiği tedrici bozulmalar

*Sigortalı iken hasarlanan ve bu hasar giderilmeden sigortalı cihazın kullanılması neticesinden doğan hasarlar

*Kamu otoritesi tarafından sigortalı kıymet üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen bütün ziya ve hasarlar

*Hangi sebeple meydana gelirse gelsin her tür kar kaybı veya mali mesuliyetler

*Sigortalının veya onun yerine kaim olan sorumlu kişinin kastından ve ağır kusurundan doğan maddi ziya ve hasarlar

*Harp, isyan, ayaklanma, askeri hareket, ihtilal, iç savaştan oluşan hasarlar

*Taşınabilir elektronik cihazların poliçede yazılı sigortalı mahal dışında kullanım ve sevkiyatları sırasındaki ziya ve hasarları,

*Sigorta Şirketinin sorumluluğunu gerektiren bir ziya ve hasar ile ilgisi olmayan, sigortalı ünitelerin fonksiyonlarını yerine getirmek için yapılan ayar, tamir ve bakım masrafları teminat kapsamı dışındadır.

Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası

 

Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası nedir?


Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası; adından da anlaşılacağı üzere yurtiçinde taşımacılık hizmeti veren taşıyıcı veya nakliyeci firmaların taşıma esnasında sorumluluğu altında bulunan üçüncü şahıs mallarında oluşabilecek hasar ve kayıplara karşı yasal sorumluluğunu teminat altına alan sigorta türüdür.
Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortasını kimler yaptırabilir?


*Gerek yurtiçinde gerek yurtdışında karayollarında emtia taşımacılığı yapan nakliyat firmaları

*Tersanesinde tamir, bakım ve onarım hizmeti veren tersane sahipleri

*Marina sahipleri / işletmecileri

*Liman İşletmecileri
Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası teminatları nelerdir?


Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortasında poliçede verilen teminatın Kamyon Klozu olması halinde; aşağıda yazılı olan rizikolar-sigortacının söz konusu teminatları verip vermeme hakkı saklı kalmak kaydıyla- ilave prim alınarak, ek sözleşmeyle teminat kapsamına dahil edilebilir.

* Yükleme, aktarma, boşaltma,

*Islanma,

*Hırsızlık,

*Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek,

*Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek,

*Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek,

*Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle yapılarak.

Hırsızlık ;

*Taşıtın başıboş bırakılması sonucu yükün tamamının çalınması, ortadan yok olması

* Mal ister sigortalının özel aracıyla ister kiralık araçla taşınsın, taşınan yükün araç şoförü ve/veya maliki tarafından kısmen ve/veya tamamen ve/veya araçla birlikte çalınması (emniyeti suiistimal) durumunda teminat dışıdır.
Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası ne için kullanılır ?


Firmalar Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası ile taşıma sırasında meydana gelecek herhangi bir olumsuz durumdan dolayı taşıyıcıya düşen mülk menfaatini sigortalı ve sigortacının mutabık kaldığı poliçe kapsamına göre teminat altına alır.Böylece oluşabilecek maddi zararların önüne geçilir.

 

Nakliye Aracı (FFL) Sorumluluk Sigortası

Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası nedir?


Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası; adından da anlaşılacağı üzere yurtiçinde taşımacılık hizmeti veren taşıyıcı veya nakliyeci firmaların taşıma esnasında sorumluluğu altında bulunan üçüncü şahıs mallarında oluşabilecek hasar ve kayıplara karşı yasal sorumluluğunu teminat altına alan sigorta türüdür.
Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortasını kimler yaptırabilir?


*Gerek yurtiçinde gerek yurtdışında karayollarında emtia taşımacılığı yapan nakliyat firmaları

*Tersanesinde tamir, bakım ve onarım hizmeti veren tersane sahipleri

*Marina sahipleri / işletmecileri

*Liman İşletmecileri
Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası teminatları nelerdir?


Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortasında poliçede verilen teminatın Kamyon Klozu olması halinde; aşağıda yazılı olan rizikolar-sigortacının söz konusu teminatları verip vermeme hakkı saklı kalmak kaydıyla- ilave prim alınarak, ek sözleşmeyle teminat kapsamına dahil edilebilir.

* Yükleme, aktarma, boşaltma,

*Islanma,

*Hırsızlık,

*Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek,

*Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek,

*Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek,

*Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle yapılarak.

Hırsızlık ;

*Taşıtın başıboş bırakılması sonucu yükün tamamının çalınması, ortadan yok olması

* Mal ister sigortalının özel aracıyla ister kiralık araçla taşınsın, taşınan yükün araç şoförü ve/veya maliki tarafından kısmen ve/veya tamamen ve/veya araçla birlikte çalınması (emniyeti suiistimal) durumunda teminat dışıdır.
Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası ne için kullanılır ?


Firmalar Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası ile taşıma sırasında meydana gelecek herhangi bir olumsuz durumdan dolayı taşıyıcıya düşen mülk menfaatini sigortalı ve sigortacının mutabık kaldığı poliçe kapsamına göre teminat altına alır.Böylece oluşabilecek maddi zararların önüne geçilir.

 

CMR Sigortaları

Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası nedir?


Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası; adından da anlaşılacağı üzere yurtiçinde taşımacılık hizmeti veren taşıyıcı veya nakliyeci firmaların taşıma esnasında sorumluluğu altında bulunan üçüncü şahıs mallarında oluşabilecek hasar ve kayıplara karşı yasal sorumluluğunu teminat altına alan sigorta türüdür.
Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortasını kimler yaptırabilir?


*Gerek yurtiçinde gerek yurtdışında karayollarında emtia taşımacılığı yapan nakliyat firmaları

*Tersanesinde tamir, bakım ve onarım hizmeti veren tersane sahipleri

*Marina sahipleri / işletmecileri

*Liman İşletmecileri
Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası teminatları nelerdir?


Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortasında poliçede verilen teminatın Kamyon Klozu olması halinde; aşağıda yazılı olan rizikolar-sigortacının söz konusu teminatları verip vermeme hakkı saklı kalmak kaydıyla- ilave prim alınarak, ek sözleşmeyle teminat kapsamına dahil edilebilir.

* Yükleme, aktarma, boşaltma,

*Islanma,

*Hırsızlık,

*Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek,

*Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek,

*Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek,

*Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle yapılarak.

Hırsızlık ;

*Taşıtın başıboş bırakılması sonucu yükün tamamının çalınması, ortadan yok olması

* Mal ister sigortalının özel aracıyla ister kiralık araçla taşınsın, taşınan yükün araç şoförü ve/veya maliki tarafından kısmen ve/veya tamamen ve/veya araçla birlikte çalınması (emniyeti suiistimal) durumunda teminat dışıdır.
Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası ne için kullanılır ?


Firmalar Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası ile taşıma sırasında meydana gelecek herhangi bir olumsuz durumdan dolayı taşıyıcıya düşen mülk menfaatini sigortalı ve sigortacının mutabık kaldığı poliçe kapsamına göre teminat altına alır.Böylece oluşabilecek maddi zararların önüne geçilir.

İnşaat Allrisk Sigortası

 

İnşaat All Risk Sigortası nedir?


İnşaat All Risk Sigortası, inşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen sürede inşaat faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak risklerin doğurabileceği hasarları karşılayan sigorta türüdür.
İnşaat-All Risk Sigortası teminatları nelerdir?


Başlıca doğal afetler olmak üzere yangın, yıldırım, infilak, sel su baskını, yağmur, kar ağırlığı, hava taşıtı çarpması, fırtına , deprem, hırsızlık, toprak kayması, elektriksel hasarlar, insan kaynaklı hasar (dikkatsizlik gibi) ve daha bir çok risk İnşaat- All Risk Sigortasının teminatları arasında yer alır.
İnşaat All Risk Sigortası hangi yapım işleri için yapılır?


*Site, apartman, plaza alışveriş merkezleri ve çevre düzenlemeleri

*Tüneller, barajlar

*Limanlar

*Köprüler, alt geçit-üst geçitler

*Yol ve asfaltlama çalışmaları

*Su, elektrik, doğalgaz gibi boru hattı çalışmaları

*Tadilat inşaatları (bakım, boya vb.)

*Enerji Santralleri

*Tesis İnşaatları
Ne için kullanılır?


İnşaat-j All Risk Sigortası, inşaatınızı oluşabilecek ani ve beklenmedik her türlü riske karşı teminat altına alır. Teminat süresi, inşaat malzemelerinin inşaat alanına indiği andan itibaren başlar. İnşaatı devam eden yapının işverene teslimatı ile sona erer. Bu süre zarfında inşaat faaliyetlerinin her aşamasında beklenmedik hasar veya maddi zararlar oluşabilir. Bu maddi kayıplara karşı poliçe teminat kapsamında güvende olursunuz.

Montaj Allrisk Sigortası

 

Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası nedir?


Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası; adından da anlaşılacağı üzere yurtiçinde taşımacılık hizmeti veren taşıyıcı veya nakliyeci firmaların taşıma esnasında sorumluluğu altında bulunan üçüncü şahıs mallarında oluşabilecek hasar ve kayıplara karşı yasal sorumluluğunu teminat altına alan sigorta türüdür.
Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortasını kimler yaptırabilir?


*Gerek yurtiçinde gerek yurtdışında karayollarında emtia taşımacılığı yapan nakliyat firmaları

*Tersanesinde tamir, bakım ve onarım hizmeti veren tersane sahipleri

*Marina sahipleri / işletmecileri

*Liman İşletmecileri
Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası teminatları nelerdir?


Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortasında poliçede verilen teminatın Kamyon Klozu olması halinde; aşağıda yazılı olan rizikolar-sigortacının söz konusu teminatları verip vermeme hakkı saklı kalmak kaydıyla- ilave prim alınarak, ek sözleşmeyle teminat kapsamına dahil edilebilir.

* Yükleme, aktarma, boşaltma,

*Islanma,

*Hırsızlık,

*Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek,

*Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek,

*Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek,

*Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle yapılarak.

Hırsızlık ;

*Taşıtın başıboş bırakılması sonucu yükün tamamının çalınması, ortadan yok olması

* Mal ister sigortalının özel aracıyla ister kiralık araçla taşınsın, taşınan yükün araç şoförü ve/veya maliki tarafından kısmen ve/veya tamamen ve/veya araçla birlikte çalınması (emniyeti suiistimal) durumunda teminat dışıdır.
Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası ne için kullanılır ?


Firmalar Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası ile taşıma sırasında meydana gelecek herhangi bir olumsuz durumdan dolayı taşıyıcıya düşen mülk menfaatini sigortalı ve sigortacının mutabık kaldığı poliçe kapsamına göre teminat altına alır.Böylece oluşabilecek maddi zararların önüne geçilir.

Elektronik Cihaz Sigortası

 

Elektronik Cihaz Sigortası nedir?


Elektronik Cihaz Sigortası, elektronik cihazları evde, ofiste veya hastanede oluşabilecek olumsuz durumlara karşı teminat altına alan sigorta türüdür.
Elektronik Cihaz Sigortası teminatları nelerdir?


Elektronik Cihaz Sigortası ile cihazlarınızı aşağıdaki durumlara karşı teminat altına alabilirsiniz;

*Kısa devre, yüksek voltaj ve diğer elektriksel nedenler

*Hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs

*Yangın, yıldırım, infilak

*Cihazın kavrulması, kararma, duman ve is

*Çığ, dolu, kırağı

*Fırtına, sel ve su baskını, yer kayması, toprak çökmesi gibi doğal afetler

*Su, nem ve bunlardan doğan zararlar

*Hatalı dizayn ve malzeme

*Personelin veya Üçüncü Şahısların kusuru, ihmali, dikkatsizliği veya kötü niyetli hareketleri
Ek teminatlar


Aşağıdaki risklerden tümü veya herhangi biri talep edilmesi halinde ek prim ödeyerek teminat altına alınabilir.

*Deprem ve Yanardağ Püskürmesi

*Grev-Lokavt-Kargaşalık-Halk Hareketleri- Kötü Niyetli Hareketler, Terörizm

*Valf ve tüpler

*Harici bilgi ortamı

*Seyyar cihazlar

*Hasarın giderilmesi için nakliye, fazla mesai, artan iş ve çalışma masrafları
Ne için kullanılır?


Gelişen teknoloji ile birlikte evde, ofiste hayatımızın bir çok alanında kullandığımız elektronik cihazlarımızın değeri de oldukça arttı.

Elektronik Cihaz Sigortası, sigortalanan elektronik cihazların normal çalışır haldeyken bakım, temizleme, revizyon ya da durup dururken çalışmaması halinde karşılaşılan zararları teminat altına alır.

Bilgisayarlar, ofis ekipmanları, bilgi işlem merkezindeki cihazlar, alarm ve ticari amaçla kullanılan elektronik cihazlar poliçedeki teminatlar dahilinde sigortalanabilir.
Elektronik Cihaz Sigortası teminat dışı haller nelerdir?


*Sigortalı cihazların normal işlemesinden ve kullanılmasından doğan aşınma, yıpranmalardan veya çürüme, paslanma, korozyon, erezyon ve oksidasyondan, atmosferik ve bunun gibi şartların sebebiyet verdiği tedrici bozulmalar

*Sigortalı iken hasarlanan ve bu hasar giderilmeden sigortalı cihazın kullanılması neticesinden doğan hasarlar

*Kamu otoritesi tarafından sigortalı kıymet üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen bütün ziya ve hasarlar

*Hangi sebeple meydana gelirse gelsin her tür kar kaybı veya mali mesuliyetler

*Sigortalının veya onun yerine kaim olan sorumlu kişinin kastından ve ağır kusurundan doğan maddi ziya ve hasarlar

*Harp, isyan, ayaklanma, askeri hareket, ihtilal, iç savaştan oluşan hasarlar

*Taşınabilir elektronik cihazların poliçede yazılı sigortalı mahal dışında kullanım ve sevkiyatları sırasındaki ziya ve hasarları,

*Sigorta Şirketinin sorumluluğunu gerektiren bir ziya ve hasar ile ilgisi olmayan, sigortalı ünitelerin fonksiyonlarını yerine getirmek için yapılan ayar, tamir ve bakım masrafları teminat kapsamı dışındadır.

Makine Kırılması Sigortası

 

Makine Kırılması Sigortası nedir?


Makine Kırılması Sigortası, işletmenizde kullanılan makinelerinizin çalışırken aniden duraklaması yada beklenmedik olumsuz bir durum karşısında üretiminizin duraklamaması adına makinelerinizi güvence altına alan sigorta türüdür.
Makine Kırılması Sigortasının teminatları nelerdir?


Makine Kırılması Sigortası, işletmedeki makine ve tesislerin ilk kullanım devresinden sonra;

* Normal çalışır halde iken

* Aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında

* İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından

* Kısa devre, diğer elektriksel nedenler

* Tıkanma, yabancı maddelerin girmesi

* Buhar kazanlarında ve buhar kaplarında su noksanlığından,

* Alçak basıncın yol açacağı deformasyonlar

* Hatalı kullanım, bilgisizlik ve ihmal

*Fırtına ve kasırgadan, dondan veya çözülen buz parçalarının yürümesinden,

* Dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.
Ek Teminatlar


Aşağıdaki risklerden tümü veya herhangi biri talep edilmesi halinde ek prim ödeyerek teminat altına alınabilir.

*Deprem

*Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketleri ve Terörizm
Ne için kullanılır?


Makine Kırılması Sigortası, üretilmiş ya da montajı yapılıp kullanılmaya başlanmış olan makine ve tesisatın çalışırken, temizlenirken ya da beklenmedik herhangi bir etkiye karşı zarar görmeleri durumunda teminatlar dahilinde güvencede olmasını sağlar.

Böylece siz işletmenizdeki makinelerinizin kırılması veya bozulmasına karşı yaşanabilecek maddi kayıpları düşünmek zorunda kalmazsınız!
Makine Kırılması Sigortası teminat dışı kalan haller nelerdir?


Makine Kırılması Sigortasında aşağıdaki belirtilen durumlar teminat dışındadır;

*Belirli dönemlerde makinenin içinde değiştirilmesi gereken periyodik ve normal olan kalemler (Ampul, matkap ucu, testere ağzı, şablon, model, kalıp, zincir, bant, öğütücü ve kırıcı makinelerin çekiçleri vb.)

*Kimyevi madde ve gazların infilakları ile atmosferik elektriksel sebebi ile patlamaya hazır tozların infilakları,

*Yangın ve yangın nedeniyle yapılacak söndürme ve kurtarma işlemlerinin sonuçları

*Yıldırımın doğrudan etkileri

*Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs

*Nükleer olaylar sonucu oluşan hasarlar

*Sigortalının kastı ve ağır kusuru

*Aşınma, yıpranma, paslanma, çürüme

*Savaş, isyan ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler

*Kamu otoritesi tarafından yapılan tasarruflar sonucu oluşan hasarlar

*Her türlü kar kaybı ve mali sorumluluklar

*Sigortalı iken hasar giderilmeden makinenin kullanılması sonucu oluşabilecek hasarlar

ŞİMDİ SİGORTALA

Bilgilerinizi girin, tekliflerinizi sigorta danışmanlarımız ile değerlendirin, poliçenizi en hızlı şekilde alın. 

Özel Sağlık ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teklifi Alın!

Konut ve Eşya Sigortası Teklifi Alın!

Ofis, Dükkan, Eczane

İşyeri Sigortası Teklifi Alın!

Trafik ve Kasko Sigortası Teklifi Alın!

Zorunlu Deprem Sigortası

Dask Teklifi Alın!

Sigorta Hayatın Heryerinde

Sigorta Teklifi Alın!

SORULARINIZ MI VAR ?

SİZ BİZİ ARAYIN

Tıklamanız yeterli, bir arama uzağınızdayız.

Businesswoman on Phone

BİZ SİZİ ARAYALIM

Sigorta danışmanınız sizi mesai saatleri içerisinde arayacak.