İŞYERİ SİGORTALARI

İşyeri

Sigortası

Kadın Girişimci Sigortası

Eczane

Sigortası

Kar Kaybı Sigortası

Akaryakıt Sigortası

Otel

Sigortası

İşyeri Sigortası

 

İş Yeri sigortası nedir?


İşyeri sigortası, küçük ve orta ölçekli işyerlerinin, bina ve içindeki mal varlıklarını ve ayrıca çalışanlarına ve müşterilerine karşı sorumluluklarını olası risklere karşı güvence altına alan sigorta çeşididir.

İşyeri Sigortası ana teminatı yangındır. Ayrıca, talep edilen diğer teminatlar ile işyeri sigorta paket poliçesi oluşturulur.
İşyeri Sigortasının Genel Teminatları Nelerdir?


İşyeri Sigortası ile;

Yangın, yıldırım, infilak

Duman

Dahili su

Fırtına

Dolu

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler

Terörizm

Yer kayması

Kar ağırlığı

Terör

Taşıt çarpması (hava, deniz ve kara taşıtları çarpması)

Hırsızlık

Sel veya su baskını

Elektrik hasarları

Kazaen Kırılma

İzolasyon eksikliği

Geçici Personel Masrafları

İş durması

Enkaz kaldırma

Yangın mali sorumluluk

Kira kaybı

Alternatif işyeri masrafları

Hasarları poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat altına alınır.
İşyeri sigortası ek teminatlar nelerdir?


İşyeri Sigortası ile;

Makine Kırılması

Elektronik Cihaz

3. Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk

İşveren Mali Sorumluluk

Mesleki Sorumluluk

Çevre Kirliliği

Hukuksal Koruma

Emniyeti Suistimal

Taşınan Para

İşletme Sahibi Ferdi Kaza

Deprem veya yanardağ püskürmesi

Kasa (Yangın ve Hırsızlık)

Cam Kırılması

Hasarları poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat altına alınır.
İşeri Sigortasında nelere dikkat edilmesi gerekmektedir?


İşyeri sigortası düzenlerken dikkat edilmesi gereken en önemli konu sigortalanacak değerlerin bedellerinin doğru tespit edilmesidir.

Sigortalanacak değerlerin bedeli, satış bedeli değil maliyet bedelidir.

Doğru poliçenin düzenlenmesi adına RiskSizBiz Sigorta Danışmanlık – Biz Sigorta olarak kurumsal sigorta yönetimi çerçevesinde danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Konusunda uzman ekiplerimiz titiz bir çalışma hazırlayarak doğru bedelleri saptamaktadır.

Ayrıca büyük ölçekli işyerlerinde poliçe düzenlendikten sonra sigorta şirketi, sigortalı ve acente arasında imzalı mutabakatname düzenlenerek, olası hasar süreçlerinin sorunsuz çözümlenmesi sağlanmaktadır.
Neden işyeri sigortası yaptırılmalı?


Doğal veya dış kaynaklı bir çok risk ile iş yerleri her zaman risk altındadır. İşyeriler birçok güvenlik önlemini alsa bile beklenmeyen risklere karşı bu önlemler yeterli kalmıyor. İşyeri paket sigortası ile mal varlıkları, çalışanlara karşı sorumlulukları, müşterilere karşı sorumlulukları, üretim süreçleri ve ürünler ile alakalı sorumlulukları güvence altına alınabilir.

Eczane Sigortası

 

Eczane paket sigortası nedir?


Eczane paket sigortası eczaneyi, olası her türlü risk ve tehlikelere karşı güvence altına alan sigorta türüdür.
Eczane paket sigortası ana teminatlar nelerdir?


Eczane Paket Sigortası ile;

Yangın, yıldırım, infilak

Sel su baskını

Fırtına

Yer kayması

Duman

Kara-hava taşıtları çarpması

Cam kırılması

Üçüncü derece yanıklar

Grev, lokavt, halk hareketleri, kargaşalık, kötü niyetli hareketler ve terör

Yangın mali sorumluluk

Kira kaybı

Alternatif işyeri masrafları

İş durması

Enkaz kaldırma

Hasarları poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat altına alınır.
Eczane paket sigortası isteğe bağlı ek teminatlar nelerdir?


Eczane Paket Sigortası ile;

Deprem

Hırsızlık

İzolasyon eksikliği

Dahili su

Fiziki zararlar

Elektronik cihaz

Makine kırılması

Elektrik hasarlar

İçe çökme

Ferdi kaza

Emniyeti suistimal

3.Şahıs mali sorumluluk

Mesleki sorumluluk

Taşınan para

Hasarları poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat altına alınır.
Eczane paket sigortası neden önemlidir?


Eczane paket sigortası ile eczane raflar, vitrinler ve tüm dekorasyon yanı sıra içerisindeki eşya, emtia ve bozulabilecek tüm ilaçlar ile çalışanlardan müşterilere kadar tüm değerler teminat altına alınabilir.

Akaryakıt İstasyonu Sigortası

 

Akaryakıt paket sigortası nedir?


Akaryakıt istasyonları paket sigortası, akaryakıt istasyonları ve içindeki muhteviyatın uğrayacağı zararlara karşı yapılan sigorta güvencesidir.

İstasyon geneli tüm dekorasyon, elektronik cihazlar, pompalar, akaryakıt tankları, satış mağazası ve içerisindeki muhteviyat, stoklanmış akaryakıt, kasadaki para ve tüm kıymetli evrak ile taşınan nakit para teminat altındadır.

Ayrıca akaryakıt istasyonları paket sigortası ile işletmenin çalışanlarına ve müşterilerine karşı maddi, bedeni ve manevi sorumlulukları da teminata dahildir.
Akaryakıt İstasyonları paket sigortası teminatları?


Akaryakıt İstasyonları Paket Sigortası ile;

Yangın

Ek teminatlar

Enkaz kaldırma

Alternatif işyeri masrafları

İş durması

Cam kırılması

Grev, lokavt, halk hareketleri, kargaşalık

Kasa hırsızlığı

Pompacı hırsızlığı

İşletme sorumluluk

Çevre kirliliği

3. şahıs mali sorumluluk

Yangın mali sorumluluk

Yeraltı tank sızıntısı

Hasarları poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat altına alınır.
Akaryakıt paket sigortası isteğe bağlı teminatlar nelerdir?


Akaryakıt İstasyonları Paket Sigortası ile;

Kasa Yangın

Kasa Hırsızlık

Deprem

Sel veya Su baskını

Cam Kırılması

Makine Kırılması

Elektronik Cihaz Sigortası

İşveren Mali Sorumluluk

Emniyeti Suistimal

Ferdi Kaza

Üçüncü Şahıs Mali sorumluluk

Taşınan Para

Deniz Taşıtları Çarpması

Hasarları poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat altına alınır.
Akaryakıt İstasyonları Paket sigortası neden önemli?


Akaryakıt istasyonları paket sigortası önemli bir güvencedir çünkü her gün yüzlere araç ve insan tarafından ziyaret edilir ve bu poliçe ile akaryakıt istasyonu her türlü risk ve tehlikelere karşı koruma altına alınmış olur.
Akaryakıt Paket Sigortasında nelere dikkat edilmesi gerekmektedir?


İşyeri sigortası düzenlerken dikkat edilmesi gereken en önemli konu sigortalanacak değerlerin bedellerinin doğru tespit edilmesidir.

Sigortalanacak değerlerin bedeli, satış bedeli değil maliyet bedelidir.

Doğru poliçenin düzenlenmesi adına RiskSizBiz Sigorta Danışmanlık – Biz Sigorta olarak kurumsal sigorta yönetimi çerçevesinde danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Konusunda uzman ekiplerimiz titiz bir çalışma hazırlayarak doğru bedelleri saptamaktadır.

Ayrıca büyük ölçekli işyerlerinde poliçe düzenlendikten sonra sigorta şirketi, sigortalı ve acente arasında imzalı mutabakatname düzenlenerek, olası hasar süreçlerinin sorunsuz çözümlenmesi sağlanmaktadır.

Otel Sigortası

 

İş Yeri sigortası nedir?


İşyeri sigortası, küçük ve orta ölçekli işyerlerinin, bina ve içindeki mal varlıklarını ve ayrıca çalışanlarına ve müşterilerine karşı sorumluluklarını olası risklere karşı güvence altına alan sigorta çeşididir.

İşyeri Sigortası ana teminatı yangındır. Ayrıca, talep edilen diğer teminatlar ile işyeri sigorta paket poliçesi oluşturulur.
İşyeri Sigortasının Genel Teminatları Nelerdir?


İşyeri Sigortası ile;

Yangın, yıldırım, infilak

Duman

Dahili su

Fırtına

Dolu

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler

Terörizm

Yer kayması

Kar ağırlığı

Terör

Taşıt çarpması (hava, deniz ve kara taşıtları çarpması)

Hırsızlık

Sel veya su baskını

Elektrik hasarları

Kazaen Kırılma

İzolasyon eksikliği

Geçici Personel Masrafları

İş durması

Enkaz kaldırma

Yangın mali sorumluluk

Kira kaybı

Alternatif işyeri masrafları

Hasarları poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat altına alınır.
İşyeri sigortası ek teminatlar nelerdir?


İşyeri Sigortası ile;

Makine Kırılması

Elektronik Cihaz

3. Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk

İşveren Mali Sorumluluk

Mesleki Sorumluluk

Çevre Kirliliği

Hukuksal Koruma

Emniyeti Suistimal

Taşınan Para

İşletme Sahibi Ferdi Kaza

Deprem veya yanardağ püskürmesi

Kasa (Yangın ve Hırsızlık)

Cam Kırılması

Hasarları poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat altına alınır.
İşeri Sigortasında nelere dikkat edilmesi gerekmektedir?


İşyeri sigortası düzenlerken dikkat edilmesi gereken en önemli konu sigortalanacak değerlerin bedellerinin doğru tespit edilmesidir.

Sigortalanacak değerlerin bedeli, satış bedeli değil maliyet bedelidir.

Doğru poliçenin düzenlenmesi adına RiskSizBiz Sigorta Danışmanlık – Biz Sigorta olarak kurumsal sigorta yönetimi çerçevesinde danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Konusunda uzman ekiplerimiz titiz bir çalışma hazırlayarak doğru bedelleri saptamaktadır.

Ayrıca büyük ölçekli işyerlerinde poliçe düzenlendikten sonra sigorta şirketi, sigortalı ve acente arasında imzalı mutabakatname düzenlenerek, olası hasar süreçlerinin sorunsuz çözümlenmesi sağlanmaktadır.
Neden işyeri sigortası yaptırılmalı?


Doğal veya dış kaynaklı bir çok risk ile iş yerleri her zaman risk altındadır. İşyeriler birçok güvenlik önlemini alsa bile beklenmeyen risklere karşı bu önlemler yeterli kalmıyor. İşyeri paket sigortası ile mal varlıkları, çalışanlara karşı sorumlulukları, müşterilere karşı sorumlulukları, üretim süreçleri ve ürünler ile alakalı sorumlulukları güvence altına alınabilir.

Kadın Girişimci Sigortası

 

Akaryakıt paket sigortası nedir?


Akaryakıt istasyonları paket sigortası, akaryakıt istasyonları ve içindeki muhteviyatın uğrayacağı zararlara karşı yapılan sigorta güvencesidir.

İstasyon geneli tüm dekorasyon, elektronik cihazlar, pompalar, akaryakıt tankları, satış mağazası ve içerisindeki muhteviyat, stoklanmış akaryakıt, kasadaki para ve tüm kıymetli evrak ile taşınan nakit para teminat altındadır.

Ayrıca akaryakıt istasyonları paket sigortası ile işletmenin çalışanlarına ve müşterilerine karşı maddi, bedeni ve manevi sorumlulukları da teminata dahildir.
Akaryakıt İstasyonları paket sigortası teminatları?


Akaryakıt İstasyonları Paket Sigortası ile;

Yangın

Ek teminatlar

Enkaz kaldırma

Alternatif işyeri masrafları

İş durması

Cam kırılması

Grev, lokavt, halk hareketleri, kargaşalık

Kasa hırsızlığı

Pompacı hırsızlığı

İşletme sorumluluk

Çevre kirliliği

3. şahıs mali sorumluluk

Yangın mali sorumluluk

Yeraltı tank sızıntısı

Hasarları poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat altına alınır.
Akaryakıt paket sigortası isteğe bağlı teminatlar nelerdir?


Akaryakıt İstasyonları Paket Sigortası ile;

Kasa Yangın

Kasa Hırsızlık

Deprem

Sel veya Su baskını

Cam Kırılması

Makine Kırılması

Elektronik Cihaz Sigortası

İşveren Mali Sorumluluk

Emniyeti Suistimal

Ferdi Kaza

Üçüncü Şahıs Mali sorumluluk

Taşınan Para

Deniz Taşıtları Çarpması

Hasarları poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat altına alınır.
Akaryakıt İstasyonları Paket sigortası neden önemli?


Akaryakıt istasyonları paket sigortası önemli bir güvencedir çünkü her gün yüzlere araç ve insan tarafından ziyaret edilir ve bu poliçe ile akaryakıt istasyonu her türlü risk ve tehlikelere karşı koruma altına alınmış olur.
Akaryakıt Paket Sigortasında nelere dikkat edilmesi gerekmektedir?


İşyeri sigortası düzenlerken dikkat edilmesi gereken en önemli konu sigortalanacak değerlerin bedellerinin doğru tespit edilmesidir.

Sigortalanacak değerlerin bedeli, satış bedeli değil maliyet bedelidir.

Doğru poliçenin düzenlenmesi adına RiskSizBiz Sigorta Danışmanlık – Biz Sigorta olarak kurumsal sigorta yönetimi çerçevesinde danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Konusunda uzman ekiplerimiz titiz bir çalışma hazırlayarak doğru bedelleri saptamaktadır.

Ayrıca büyük ölçekli işyerlerinde poliçe düzenlendikten sonra sigorta şirketi, sigortalı ve acente arasında imzalı mutabakatname düzenlenerek, olası hasar süreçlerinin sorunsuz çözümlenmesi sağlanmaktadır.

Kar Kaybı Sigortası

 

Eczane paket sigortası nedir?


Eczane paket sigortası eczaneyi, olası her türlü risk ve tehlikelere karşı güvence altına alan sigorta türüdür.
Eczane paket sigortası ana teminatlar nelerdir?


Eczane Paket Sigortası ile;

Yangın, yıldırım, infilak

Sel su baskını

Fırtına

Yer kayması

Duman

Kara-hava taşıtları çarpması

Cam kırılması

Üçüncü derece yanıklar

Grev, lokavt, halk hareketleri, kargaşalık, kötü niyetli hareketler ve terör

Yangın mali sorumluluk

Kira kaybı

Alternatif işyeri masrafları

İş durması

Enkaz kaldırma

Hasarları poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat altına alınır.
Eczane paket sigortası isteğe bağlı ek teminatlar nelerdir?


Eczane Paket Sigortası ile;

Deprem

Hırsızlık

İzolasyon eksikliği

Dahili su

Fiziki zararlar

Elektronik cihaz

Makine kırılması

Elektrik hasarlar

İçe çökme

Ferdi kaza

Emniyeti suistimal

3.Şahıs mali sorumluluk

Mesleki sorumluluk

Taşınan para

Hasarları poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat altına alınır.
Eczane paket sigortası neden önemlidir?


Eczane paket sigortası ile eczane raflar, vitrinler ve tüm dekorasyon yanı sıra içerisindeki eşya, emtia ve bozulabilecek tüm ilaçlar ile çalışanlardan müşterilere kadar tüm değerler teminat altına alınabilir.

ŞİMDİ SİGORTALA

Bilgilerinizi girin, tekliflerinizi sigorta danışmanlarımız ile değerlendirin, poliçenizi en hızlı şekilde alın. 

Özel Sağlık ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teklifi Alın!

Konut ve Eşya Sigortası Teklifi Alın!

Ofis, Dükkan, Eczane

İşyeri Sigortası Teklifi Alın!

Trafik ve Kasko Sigortası Teklifi Alın!

Zorunlu Deprem Sigortası

Dask Teklifi Alın!

Sigorta Hayatın Heryerinde

Sigorta Teklifi Alın!

SORULARINIZ MI VAR ?

SİZ BİZİ ARAYIN

Tıklamanız yeterli, bir arama uzağınızdayız.

Businesswoman on Phone

BİZ SİZİ ARAYALIM

Sigorta danışmanınız sizi mesai saatleri içerisinde arayacak.