YABANCI SAĞLIK SİGORTASI

Yabancı Sağlık Sigortası nedir?


Yabancı Sağlık Sigortası oturum izni almak isteyen, yabancılara yönelik özel hazırlanmış bir sağlık sigortasıdır. Oturum izni almak isteyen yabancıların Yabancı Sağlık Sigortası sahibi olmaları mecburidir.
Yabancı Sağlık Sigortası avantajları nelerdir?


Yabancı Sağlık Sigortası ihtiyaca göre düzenlenir.

Yabancı Sağlık Sigortası süresi 1 yıldır.

Yabancı Sağlık Sigortası tüm gereklilikler yerine getirildiğinde 18 yaş altı ve 65 yaş üstü yabancılar alabilir.

Yabancı Sağlık Sigortası olduğu takdirde oturma izni başvurularında başka özel sağlık sigortası şartı aranmamaktadır.
Yabancı Sağlık Sigortası neleri kapsar?


Hastalık ve kaza durumlarında tanı ve tedavi.

Hastanede kalma süresince hastane masrafları

Evde Bakım

Ayakta tedavi durumlarında doktor

Testler ve gerekli fizik tedavi masrafları

Reçeteli ilaç, tıbbi malzeme
Yabancı Sağlık Sigortası’nın amacı nedir? Niçin yapılır?


Yabancı Sağlık Sigortası’nı oturma ve ikamet izni almak için yaptıran yabancıların yanı sıra, çalışma izni başvurusunda bulunan yabancı uyruklu kişilerin de yaptırması gerekir. Yabancılara yapılan sağlık sigortası dahilinde poliçe sürecinde hastalanmaları veya kaza sonucu yaralanmaları durumunda tedavileri için gerekli masraflar, poliçe de yazılı limitler ve oranlar dahilinde karşılanır.