ÜRÜN SORUMLULUK

Ürün Sorumluluk Sigortası nedir?


Ürün Sorumluluk Sigortası, işletme olarak üretilen, dağıtım ve aracılığı yapılan ürünlerin kullanımı ve tüketimi sırasında üçüncü şahıslara veya mallarına verilebilecek zararların tazmini amacıyla düzenlenen sigorta türüdür.
Ürün Sorumluluk Sigortasının teminatları nelerdir?


Ürün Sorumluluk Sigortası;

*Ürün hatalarından dolayı oluşabilecek üçüncü şahıs maddi ve manevi zararlarını poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat altına alır.

Sigortalının piyasadaki itibarının zedelenmesini önlemek adına kriz yönetimine destek olur.
Ürün Sorumluluk ve Ürün Geri Çağırma Sigortasında teminat dışı haller nelerdir?


Ürün Sorumluluk ve Ürün Geri Çağırma Sigortasında;

*Üretim konusu mal ve ürünün kendisinde oluşacak zarar ve kayıplar

*Kusurlu ve ayıplı olarak üretildiği anlaşılan mal ve ürünün onarımı, iyileştirilmesi ve düzeltilmesi için yapılan giderler

*İş durması, kar kaybı vb. zararlar

*Hukuka, ahlaka, adaba aykırı üretim faaliyetine konu ürünlerden doğan zararlar,

* Sigortalı tarafından kasten sebep olunan her tür zarar

*Üretim konusu mal ve ürünün kusurlu ve ayıplı olarak üretilmiş olması nedeniyle bu mal ve ürünün geri çekilmesinden doğan her türlü zarar teminat dışı bırakılmıştır.
Ürün Sorumluluk Sigortası neden önemlidir?


Ürün Sorumluluk Sigortası, sigortalı tarafından veya sigortalı namına; satılan, temin edilen veya üretimi yapılan ürünlerle ilgili olarak, poliçede belirtilen coğrafi sınırlar dahilinde ve poliçe süresi içinde meydana gelen olaylar neticesinde; üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması, sıhhatinin bozulması, üçüncü şahıslara ait mallarda maddi kayıp ve zararlara neden olunması sebebiyle sigortalının hukuki olarak ödemekle yükümlü olacağı zararlar karşısında güvence altında olmasını sağlar.