TAŞINAN PARA SİGORTASI

Taşınan Para Sigortası nedir?


Taşınan Para Sigortası, para ve para ile ölçülebilen kıymetlerin (nakit, çek, senet vb.) taşınması sırasında gerçekleşebilecek herhangi bir olumsuz durumda güvence altında olduğu sigorta türüdür.
Ne için kullanılır?


Ticari işletmeler ve bankaların para transferi yaparken; poliçede belirtilen güzergahta sigortalının bordrolu personeli tarafından taşınan para, çek, kıymetli evrak gibi işletmenin devamlılığını sağlayan likiditenin art niyetli kişiler ve durumlara karşı teminat dahilinde güvence altında olmasını sağlar.