ŞAHIS SORUMLULUK

3. Şahıs Sorumluluk Sigortası nedir?


3. Şahıs Sorumluluk Sigortası, gerçek veya tüzel kişilerin, kendilerinin ya da çalışanlarının üçüncü şahıslara verebilecekleri her türlü bedeni ve maddi zararlar nedeniyle kendisine yöneltilebilecek tazminat talepleri ile ilgili sorumluluklarını teminat altına alan sigorta türüdür.
3. Şahıs Sorumluluk Sigortasının teminatları nelerdir?


3. Şahıs Sorumluluk Sigortası ile;

*3. Şahısların yaralanması, sağlıklarının bozulması, ölmesi

*3. Şahısların mallarında meydana gelebilecek zararlar karşısında talep edecekleri tazminatlar

*İşletme faaliyetlerinin gerçekleşmesi sırasında 3. şahıslarda meydana gelebilecek zararlar poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat altına alınmıştır.
3. Şahıs Sorumluluk Sigortasında teminat dışı haller nelerdir?


3. Şahıs Sorumluluk Sigortasında, 3. şahıslara kasten veya bilerek sebebiyet verilen zarar ve ziyan talepleri teminat dışındadır.
3. Şahıs Sorumluluk Sigortası neden önemlidir?


3.Şahıs Sorumluluk Sigortası bir diğer adıyla 3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası, üçüncü şahısların vefatı, yaralanması veya sakat kalması nedeniyle ortaya çıkan tazminat talepleri ile üçüncü şahıslara ait malların, maddi zarar ve hasara uğraması neticesinde oluşacak tazminat talepleri karşısında sizleri güvence altına alır.