NAKLİYE ARACI SORUMLULUK

Nakliye Aracı Sorumluluk Sigortası nedir?


Nakliye Aracı Sorumluluk Sigortası; ulusal ve uluslararası taşımacılık ve depolama işleri yapan nakliyat firmalarının nakliye, depolama veya taşımacılığına ait ilgili bedelli taşıma sözleşmelerinden doğan sorumluluklarını güvence altına alan sigorta türüdür.
Nakliye Aracı Sorumluluk Sigortası teminatları nelerdir?


*Tüm uluslararsası taşımalar ve yurt içi dahili taşımalar ile bu taşımalara bağlı depolama hizmetlerine teminat verilmektedir.
* İmha, yükü kurtarma, ziya ve hasarı azaltma, tespit masrafları, taşımanın asıl varış yerine devam etmesi için gerekli ek masraflar teminat altındadır.
* Haksız taleplerde pasif hukuksal koruma teminatı verilmektedir.
Ne için kullanılır?


Firmalar yapmış oldukları taşıma sözleşmesi ile birlikte malın bir yerden başka bir yere nakli sırasında oluşabilecek zararlar karşısında poliçe teminatları dahilinde malı güvence altına alırlar.