MESLEKİ SORUMLULUK

Mesleki Sorumluluk Sigortası nedir?


Mesleki Sorumluluk Sigortası, doktor, diş hekimi, eczacı, mühendis, mimar gibi meslek sahibi kişiler için, mesleki faaliyetleri sırasındaki yetersiz veya hatalı işlemleri sonucunda üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları yasal tazminatlara karşı koruma sağlayan sigorta türüdür.
Mesleki Sorumluluk Sigortaları hangi durumlarda geçerlidir?


Mesleki Sorumluluk Sigortasında;

*Kaza ya da hata, sigorta poliçesinde sınırları çizilen faaliyet esnasında ve poliçe süresi içinde meydana gelmiş olmalıdır.

*Kaza sonucu üstlenilecek sorumluluk durumu konusunda tazminat talep edilmiş olması gerekir.

*Poliçede aksi belirtilmemişse, işyerinde çalıştırılan personelin sorumluluğu da güvence kapsamına girer.
Mesleki Sorumluluk Sigortasında teminat dışı haller nelerdir?


Mesleki Sorumluluk Sigortasında;

*Meslek ya da işyeri sahiplerinin poliçe kapsamındaki faaliyetleri dışındaki yasaya aykırı ya da etik olmayan hareket ve davranışları nedeniyle oluşan zararlar

*Meslek ya da işyeri sahiplerinin çalışma esnasında alkol veya uyuşturucu almaları nedeniyle oluşan zararlar teminat kapsamı dışında bırakılmıştır.
Mesleki Sorumluluk Sigortası neden önemlidir?


Her mesleğin güzel yanları olduğu kadar zor yanları da vardır. Fakat bazı meslek grupları hata kabul etmez. Yanlış bir hareket ya da uygulama 3.şahısların maddi, bedeni ya da manevi zararlarına sebep olabilir. Mesleki Sorumluluk Sigortası ile bu gibi istenmeyen durumlarda oluşacak zararlar güvence altına alınır.