KURUMSAL GRUP ÖZEL SAĞLIK 

Kurumsal Grup Özel Sağlık Sigortası nedir?


Kurumsal Grup Özel Sağlık Sigortası işveren tarafından çalışanlarına yönelik yapılan sağlık sigortadır. Kurumlarda çalışan bireylere ayrı ayrı sağlık hizmeti sunar. Çalışan personel iş yerinden ayrılana kadar özel sağlık sigortası devam eder.
Kurumsal Grup özel Sağlık Sigortası’nda yer alan teminatlar nelerdir?


Yatarak tedavi

Ayakta tedavi

Ameliyat

Oda

Yoğun bakım

Tıbbi malzeme ve ilaç
Kurumsal Grup Özel Sağlık Sigortası’nda çalışan hakları nelerdir?


Kurumsal Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında; acil müdahale kontroller ameliyat laboratuvar hizmetlerinden faydalanmanın yanı sıra, bu hizmetlerin tamamı ya da bir kısmından limitli ya da limitsiz olarak ta yararlanma hakkına sahip olunur.