KURUMSAL ÇÖZÜMLERİMİZ

SİGORTA RİSK ANALİZİ


Doğal veya çevresel faktörlerden kaynaklı risklerin varlıklarınız üzerinde sebep olabileceği tehlikeler, konusu hakkında deneyim ve eğitim sahibi danışmanlarımız tarafından belirlenir.
SİGORTA TEKLİF HAVUZU


Risk analizi ve teminat planlaması sonrasında aynı şartlar ile tekliflerin alınabilmesi için sigorta şirketlerine başvurulur. Teminat, prim ve muafiyet karşılaştırmaları tablo halinde sunulur. Sigortalının ihtiyaçları doğrultusunda, teminat ve prim yönünden en doğru poliçe uzmanlar tarafından önerilir. Poliçenin, doğru teminatlar ile düzenlenmesi sağlanır.
SİGORTA SÜREÇ YÖNETİMİ


Mevcut sigorta poliçelerinin uzmanlarımız tarafından incelenerek, şirket bünyesinde iletişim prosedürlerinin oluşturulmasıdır. Sigorta süreç yönetimi oluşturulur, poliçelerin takibi sağlanır, hasarlara anında müdahale edilerek hızlı çözüm oluşturulması için gerekli çalışmalar yapılır. Kurumunuzda sigorta süreç yönetimi prosedürünü uygulayacak kişilere gerekli eğitimler verilir.
SİGORTA TEMİNAT YÖNETİMİ


Varlıklarınız üzerinde oluşabilecek tehlikelerin belirlenmesi sonucunda doğru poliçenin oluşturulması için gerekli teminatlar belirlenir. Mevcut poliçeler ve şartları incelenerek, doğru teminat ve şartların sigorta şirketlerinden alınması yönünde hazırlıklar yapılır. İdeal poliçe düzenlenmesi için ‘wording çalışması’ hazırlanır.

Sigortacılıkta 30 yıllık deneyim.
Dürüstlük ve güven ile kurduğumuz sigorta ailemizin bir üyesi olun.