KEFALET SİGORTASI

Kefalet Sigortası nedir?


Kefalet Sigortası, borçlunun sözleşmeden veya kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmemesi riskine karşı işvereni/alacaklıyı güvence altına alan sigorta türüdür.
Ne için kullanılır?


Kefalet Sigortasında sigorta şirketi borçlunun poliçede belirtilen borç yükümlülüğünü yerine getirememesi riskine karşı poliçe şartları dahilinde borçluya kefil olur ve borçlunun belirlediği lehdara(alacaklıya) teminat sağlar.