İŞ YERİ SİGORTALARI

İş Yeri sigortası nedir?


İşyeri sigortası, küçük ve orta ölçekli işyerlerinin, bina ve içindeki mal varlıklarını ve ayrıca çalışanlarına ve müşterilerine karşı sorumluluklarını olası risklere karşı güvence altına alan sigorta çeşididir.

İşyeri Sigortası ana teminatı yangındır. Ayrıca, talep edilen diğer teminatlar ile işyeri sigorta paket poliçesi oluşturulur.
İşyeri Sigortasının Genel Teminatları Nelerdir?


İşyeri Sigortası ile;

Yangın, yıldırım, infilak

Duman

Dahili su

Fırtına

Dolu

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler

Terörizm

Yer kayması

Kar ağırlığı

Terör

Taşıt çarpması (hava, deniz ve kara taşıtları çarpması)

Hırsızlık

Sel veya su baskını

Elektrik hasarları

Kazaen Kırılma

İzolasyon eksikliği

Geçici Personel Masrafları

İş durması

Enkaz kaldırma

Yangın mali sorumluluk

Kira kaybı

Alternatif işyeri masrafları

Hasarları poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat altına alınır.
İşyeri sigortası ek teminatlar nelerdir?


İşyeri Sigortası ile;

Makine Kırılması

Elektronik Cihaz

3. Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk

İşveren Mali Sorumluluk

Mesleki Sorumluluk

Çevre Kirliliği

Hukuksal Koruma

Emniyeti Suistimal

Taşınan Para

İşletme Sahibi Ferdi Kaza

Deprem veya yanardağ püskürmesi

Kasa (Yangın ve Hırsızlık)

Cam Kırılması

Hasarları poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat altına alınır.
İşeri Sigortasında nelere dikkat edilmesi gerekmektedir?


İşyeri sigortası düzenlerken dikkat edilmesi gereken en önemli konu sigortalanacak değerlerin bedellerinin doğru tespit edilmesidir.

Sigortalanacak değerlerin bedeli, satış bedeli değil maliyet bedelidir.

Doğru poliçenin düzenlenmesi adına RiskSizBiz Sigorta Danışmanlık – Biz Sigorta olarak kurumsal sigorta yönetimi çerçevesinde danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Konusunda uzman ekiplerimiz titiz bir çalışma hazırlayarak doğru bedelleri saptamaktadır.

Ayrıca büyük ölçekli işyerlerinde poliçe düzenlendikten sonra sigorta şirketi, sigortalı ve acente arasında imzalı mutabakatname düzenlenerek, olası hasar süreçlerinin sorunsuz çözümlenmesi sağlanmaktadır.
Neden işyeri sigortası yaptırılmalı?


Doğal veya dış kaynaklı bir çok risk ile iş yerleri her zaman risk altındadır. İşyeriler birçok güvenlik önlemini alsa bile beklenmeyen risklere karşı bu önlemler yeterli kalmıyor. İşyeri paket sigortası ile mal varlıkları, çalışanlara karşı sorumlulukları, müşterilere karşı sorumlulukları, üretim süreçleri ve ürünler ile alakalı sorumlulukları güvence altına alınabilir.