EMTİA NAKLİYAT

Emtia Nakliyat Sigortası nedir?


Emtia Nakliyat Sigortası; kara, deniz, hava ve demir yoluyla bir yerden başka bir yere taşınmakta olan her türlü yükün, taşınmaları sırasında karşılaşabilecek tehlikelerden kaynaklanan hasarlara karşı teminat sağlayan sigorta türüdür.
Emtia Nakliyat Sigortası teminatları nelerdir?


Emtia Nakliyat Sigortasında tercih edeceğiniz farklı teminatlar ile malı yangın, denizde batma veya tam ziyaya karşı koruma altına alabilirsiniz.

Tam Zıya Teminatı: Taşımayı yapan nakliye aracının tamamen hasarlanması sonucunda taşınan malın tamamen hasarlanarak kullanılamaz hale gelmesi teminat kapsamındadır. Her tür nakil vasıtasıyla yapılan taşımalar için bu teminat verilebilir.

Dar Teminat : Taşımanın yapıldığı aracın hasarlanması sonucu, taşınan mallarınızın hasarlanmasını teminat altına alır. Bu teminat;

Karayolunda; Kamyon klozu

Demiryolunda; Demiryolu klozu

Deniz yolunda ; (C ) klozu teminatı adlarını almaktadır.

*Havayolu ile yapılan taşımaların dar teminat ile sigortalanması ise mümkün değildir.

Aşağıdaki rizikolar nedeniyle meydana gelebilecek kısmi hasar ve masraflar dar teminat kapsamındadır.

Denizyolunda;

* Geminin karaya oturması, batması, yanması, başka bir cisimle çarpışması,

*Yangın, infilak

*Dalgalar tarafından denize sürüklenme

*Yağmur veya deniz suyuyla ıslanma

* Kurtarma ve yardım masrafları

*Yükleme ve boşaltma sırasında bir veya birden fazla kolinin zarar görmesi tam ziyaya uğraması

* Müşterek avarya fedakarlığı ve müşterek avarya katılma payı

*Dava masrafları

Karayolunda-Demiryolunda ;

*Nakliye aracının yanması,

*Çarpma-çarpışması

*Yıldırım, seylap

*Trenin raydan çıkması

*Köprü yıkılması sonucu malda oluşabilecek hasarlar teminat altındadır.

Geniş Teminat: Emtia Nakliyat Sigortası için verilen en geniş kapsamlı teminat olup, taşıması yapılan mallarınızın karşılaşacağı tüm riskler istisna edilen hususlar dışında teminat kapsamındadır.
Ek Teminatlar nelerdir?


Emtia Nakliyat Sigortasında ek prim karşılığında aşağıdaki teminatları ilave ek teminat olarak alabilirsiniz;

Deniz ve Havayolunda;

-Savaş

- Grev, terör, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler

Karayolu ve Demiryolunda;

- Grev, terör, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler
Emtia Nakliyat Sigortası ne için kullanılır?


Emtia Nakliyat Sigortalarında sigortalı malın sahibidir. Taşınması sırasında oluşabilecek her türlü hasara karşı malını korumak için Emtia Nakliyat Sigortası yaptırmalıdır.
Emtia Nakliyat Sigortasında teminat dışı kalan haller nelerdir?


*Sigortalının kasti kötü niyetinden doğan hasarlar

*Sigortalanan malın yetersiz veya uygun olmayan ambalaj ile paketlenmesi ve istiflenmesinden doğan hasarlar

* Sigortalı tarafından bilinen denize ve yüke elverişsizlikten doğan hasarlar

* Sigortalanan malın kendi doğasından kaynaklanan hasarlar Emtia Nakliyat Sigortası teminat kapsamında değildir.