ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTALARI

Elektronik Cihaz Sigortası nedir?


Elektronik Cihaz Sigortası, elektronik cihazları evde, ofiste veya hastanede oluşabilecek olumsuz durumlara karşı teminat altına alan sigorta türüdür.
Elektronik Cihaz Sigortası teminatları nelerdir?


Elektronik Cihaz Sigortası ile cihazlarınızı aşağıdaki durumlara karşı teminat altına alabilirsiniz;

*Kısa devre, yüksek voltaj ve diğer elektriksel nedenler

*Hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs

*Yangın, yıldırım, infilak

*Cihazın kavrulması, kararma, duman ve is

*Çığ, dolu, kırağı

*Fırtına, sel ve su baskını, yer kayması, toprak çökmesi gibi doğal afetler

*Su, nem ve bunlardan doğan zararlar

*Hatalı dizayn ve malzeme

*Personelin veya Üçüncü Şahısların kusuru, ihmali, dikkatsizliği veya kötü niyetli hareketleri
Ek teminatlar


Aşağıdaki risklerden tümü veya herhangi biri talep edilmesi halinde ek prim ödeyerek teminat altına alınabilir.

*Deprem ve Yanardağ Püskürmesi

*Grev-Lokavt-Kargaşalık-Halk Hareketleri- Kötü Niyetli Hareketler, Terörizm

*Valf ve tüpler

*Harici bilgi ortamı

*Seyyar cihazlar

*Hasarın giderilmesi için nakliye, fazla mesai, artan iş ve çalışma masrafları
Ne için kullanılır?


Gelişen teknoloji ile birlikte evde, ofiste hayatımızın bir çok alanında kullandığımız elektronik cihazlarımızın değeri de oldukça arttı.

Elektronik Cihaz Sigortası, sigortalanan elektronik cihazların normal çalışır haldeyken bakım, temizleme, revizyon ya da durup dururken çalışmaması halinde karşılaşılan zararları teminat altına alır.

Bilgisayarlar, ofis ekipmanları, bilgi işlem merkezindeki cihazlar, alarm ve ticari amaçla kullanılan elektronik cihazlar poliçedeki teminatlar dahilinde sigortalanabilir.
Elektronik Cihaz Sigortası teminat dışı haller nelerdir?


*Sigortalı cihazların normal işlemesinden ve kullanılmasından doğan aşınma, yıpranmalardan veya çürüme, paslanma, korozyon, erezyon ve oksidasyondan, atmosferik ve bunun gibi şartların sebebiyet verdiği tedrici bozulmalar

*Sigortalı iken hasarlanan ve bu hasar giderilmeden sigortalı cihazın kullanılması neticesinden doğan hasarlar

*Kamu otoritesi tarafından sigortalı kıymet üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen bütün ziya ve hasarlar

*Hangi sebeple meydana gelirse gelsin her tür kar kaybı veya mali mesuliyetler

*Sigortalının veya onun yerine kaim olan sorumlu kişinin kastından ve ağır kusurundan doğan maddi ziya ve hasarlar

*Harp, isyan, ayaklanma, askeri hareket, ihtilal, iç savaştan oluşan hasarlar

*Taşınabilir elektronik cihazların poliçede yazılı sigortalı mahal dışında kullanım ve sevkiyatları sırasındaki ziya ve hasarları,

*Sigorta Şirketinin sorumluluğunu gerektiren bir ziya ve hasar ile ilgisi olmayan, sigortalı ünitelerin fonksiyonlarını yerine getirmek için yapılan ayar, tamir ve bakım masrafları teminat kapsamı dışındadır.