DEVLET DESTEKLİ ALACAK SİGORTASI

Devlet Destekli Alacak Sigortası nedir?


Devlet Destekli Alacak Sigortası, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın oluşturmuş olduğu KOBi’lerin alacaklarını tahsil edememeleri riskine karşı alacaklarının büyük bir kısmının Devlet Destekli Sigorta Havuzu tarafından karşılanmasını sağlayan sigorta türüdür.
Kimler Yararlanabilir?


En az 2 yıl önce kurulmuş vergi ve SGK borcu olmayan orta ve küçük gerçek/tüzel işletmeler Devlet Destekli Alacak Sigortasından yararlanabilir.
Ne için kullanılır?


Küçük ve orta ölçekli işletmelerin alacaklarını sigortalatmasıyla birlikte tahsilat yapamadığı durumda sigorta şirketi zararı karşılayacak böylece işletme ticaret hayatına devam edebilecektir.

Devlet Destekli Alacak Sigortası ile KOBİ’ler desteklenmiş varlıklarını sürdürebilmeleri yurt içi alacakları teminat altına alınmıştır.