BÜYÜYEN ÇOCUK SİGORTASI

Büyüyen Çocuk Sigortası nedir?


Yarınlarımızın sahibi çocuklarımız büyürken; onların geleceğini güvence altına alan hem birikim hem risk teminatlarını içeren sigorta türüdür.
Geri Ödeyen Hayat Eğitim Sigortası neden önemlidir?


Büyüyen Çocuk Sigortası ile ödemiş olduğunuz prim tutarları kişinin belirleyeceği süre boyunca her yıl büyüyerek son derece önemli bir yatırıma dönüşür. Arzu edildiği durumda sigortanın sona ermesiyle beş yada on yıl maaş olarak alınabilen bu birikimler istenildiği zaman toplu olarak da alınabilir.

Büyüyen Çocuk Sigortası risk teminatı ile de söz konusu sigortayı gerçekleştiren kişinin vefatı durumunda sigortanın yaptırılmış olduğu çocuğun geleceği güvence altına alınmış olur. Süre sonunda çocuk, tüm primleri ödenmiş şekilde toplu para veya isterse beş ya da on yıl süreyle her yıl artan maaş almaya hak kazanır.
Kimler yararlanabilir?


Yararlanmak için çocuk 0-17 (dahil) yaş, sigorta ettiren de 18-57 (dahil) yaş arasında olmalıdır.